ایرنا - اهواز - بخش غیزانیه، بزرگترین بخش شهرستان اهواز در استان خوزستان است که در قسمت شرقی مسیرهای اهواز به ماهشهر، رامشیر، رامهرمز و هفتکل قرار دارد.این بخش پیش از این ۹۶ روستا داشت که تعدادی از آنها خالی از سکنه شده و اکنون ۸۰ روستا با حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.قرار گرفتن یکی از بزرگترین کانون های ریزگرد در اطراف و مشکلات زیست محیطی ناشی از نشت نفت از لوله ها تنها بخشی از مشکلات ساکنان این منطقه است اما مشکل بزرگتر آن کمبود آب شرب برای ساکنان است . سال هاست که روستاهای بخش غیزانیه با مشکل آب روبه رو هستند اما در ماه های گرم سال از اسفند تا مهر ماه این مشکل تشدید شده و به بحران تبدیل می شود، به طوری که آب روستاها قطع می شود و نه برای شرب و نه برای شستشو هیچ آبی ندارند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری