قزوین - ایرنا - مبارزه غیرشیمیایی با آفات با بهره گیری از کارشناسان گیاه پزشکی در سطح هفت هزار هکتار از باغ های استان قزوین آغاز شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قزوین روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در این روش بدون بهره گیری از سموم و آفت کش ها و با استفاده از روش های مبارزه زراعی، مکانیکی و بیولوژیکی با آفات موجود در باغ ها مقابله می شود.
یوسف درخشان افزود: سال گذشته نیز مبارزه غیرشیمیایی با آفات در سطح ۶ هزار و ۵۲۲ هکتار از باغ های استان قزوین به انجام رسیده بود.
این مسوول در ادامه از عقد قرارداد با ۲۱ تن از کارشناسان گیاه پزشکی برای اجرای برنامه پیش آگاهی و مدیریت تلفیقی آفات در سطح ۱۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغ های استان قزوین خبر داد و گفت: از این میزان هزار و ۵۰۰ هکتار مربوط به باغ های انگور بوده است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قزوین همچنین از ایجاد شبکه مراقبت برای ۱۷۰ هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان قزوین در سال جاری خبر داد و گفت: کنترل آفت سن غلات در سطح ۹۵ هزار هکتار از دیگر اقدامات مهم این دستگاه در بخش حفظ نباتات در سال جاری بوده است.
استان قزوین ۴۸۹ هزار زمین کشاورزی دارد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری