ظهر امروز دوره رفت لیگ شمشیربازی در اسلحه سابر، در ورزشگاه شهید افراسیابی تهران برگزار شد. رشته شمشیربازی جزء آخرین رشته هایی بود که توانست مجوز برگزاری لیگ را دریافت کند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار