مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ۱۳۹۹ برای خانوار های کشور به ۳۲/۲ درصد رسید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما از مرکز آمار ایران؛ بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (۳۶.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان مرکزی (۲۸.۸ درصد) است.
کل خانوار ها
بر اساس اعلام مرکز آمار ایرا، در دی ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوار های کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۸۵،۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش نشان می دهد. 
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار های کشور مربوط به استان زنجان با ۳.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های مازندران و قم با ۰.۷ درصد افزایش است. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار های کشور ۴۶.۲ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (۵۵.۸ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۱.۵ درصد) است. 
خانوار های شهری
مرکز آمار ایران اعلام کرد: در دی ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای خانوار های شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۲۸۲،۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد. 
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار های شهری مربوط به استان زنجان با ۳.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های گلستان، قم و مازندران با ۰.۷ درصد افزایش است. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار های شهری کشور ۴۵.۵ درصد است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار های شهری مربوط به استان کردستان (۵۵.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴۱.۵ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ برای خانوار های شهری به عدد ۳۲.۲ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار