جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنج شنبه ۳ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه های آموزش، چهار و قرآن در روز پنج شنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می شود به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣٠ : سیستم اطلاعاتی و طراحی وب - پایه ۱۱ - رشته شبکه و نرم افزار - شاخه فنی، حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ : دانش فنی تخصصی - پایه۱۲- رشته شبکه و نرم افزار- شاخه فنی، حرفه ای
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : دانش فنی پایه _ پایه ۱۰ _ رشته تربیت بدنی _ شاخه فنی، حرفه ای
 ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ : دانش فنی پایه_ پایه ۱۰ _ رشته شبکه و نرم افزار_شاخه فنی، حرفه ای
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ : درس ارتباط موثر _ پایه ١٠ _ درس مشترک زمینه خدمات _ فنی،حرفه ای و کاردانش
۶پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠
فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣
 فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت١١:٣۵ تا١٢
بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت١٢ تا١٢:٢۵
فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠
علوم تجربی و تفکر پایه پنجم
ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵
فارسی و نگارش پایه ششم
 متوسطه اول:
ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠
 تفکر و سبک زندگی ( موضوع سکه و طلا )پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
تفکر و سبک زندگی ( موضوع نقاشی شاهزاده خانم ) پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
آمادگی دفاعی ( درس دوم پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۴
متوسطه دوم :
 ساعت ١۶:٣٠ ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار