اعطا: آسیب شناسی و بازنگری ضوابط نحوه استقرار بنا ضروری است

فارس نیوز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۰
رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران گفت: آسیب شناسی و بازنگری ضوابط نحوه استقرار بنا ضروری است.

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، پنجاه و پنجمین جلسه کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران با موضوع نحوه توده گذاری در زمین به ریاست علی اعطا، رئیس کمیته معماری و طرح های شهری و با حضور اعضای کمیته معماری و طرح های شهری برگزار شد.
در ابتدای جلسه بابک شکوفی، معمار و عضو کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه قطعات ملکی با کاربری مسکونی 80 درصد مساحت شهرهای ما را تشکیل می دهد، اظهار کرد: بار گذاری در 60 درصد شمال زمین از جمله مسائلی است که همواره جامعه حرفه ای به آن انتقاد داشته اند.
وی با بیان اینکه این شیوه ساخت وساز سیمای بدنه شهری را دچار مشکل کرده است، افزود:ضابطه استقرار توده در 60 درصد شمال زمین موضوعی است که در هیچ کشوری جز ایران مورد استفاده قرار نمی گیرد.
عضو کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران ادامه داد: این در حالی است که این موضوع تنها یک دستورالعمل ابتدایی برای منطقه خاصی از پایتخت( شمال بلوار کشاوز) بوده و پس از آن به سایر محلات شهر تهران، شهرها و حتی روستاها تسری پیدا کرده و امروز به عنوان امری قدسی شناخته می شود.
شکوفی تاکید کرد: استقرار توده در شمال یا جنوب قطعه به موقعیت آن در بلوک بستگی دارد و نمی توان در مورد آن حکم کلی صادر کرد، عدم تقارن ترکیب توده و فضا و ایجاد نمای شمال مسدود در قطعات جنوبی بلوک از جمله مشکلات این شیوه ساخت وساز است.
مروارید قاسمی، معمار و طراح شهری در ادامه جلسه با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری آسیب شناسی فضای ضابطه موسوم به 40-60 را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: به طور حتم مسیر بازنگری با انواع دشواری ها از جمله مقاومت مدیریت شهری، ...