سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای با پاسداشت هفته نیروی انتظامی، شعار «با هم برای امنیت و سلامت» را نماد هوشمندی و روزآمدی این نیروی مقتدر در ایفای مأموریت های راهبردی برای تضمین «امنیت» و «سلامت» جامعه اسلامی دانست.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای با پاسداشت هفته نیروی انتظامی، تأکید کرد: نقش آفرینی های سترگ و قاطعانه نیروی انتظامی در مقابله با قانون ستیزان، هنجار شکنان و عوامل مخل نظم و امنیت جامعه در فضای حقیقی و مجازی که جایگاه تأثیرگذار و محوری این نیرو در ارتقای نظم اجتماعی، امنیت و احساس امنیت در پهنه میهن اسلامی را ترسیم کرده است، بیانگر این حقیقت است که ناجا با تمامی ظرفیت ها و توانمندی های معنوی، انسانی و سازمانی خود در صحنه خدمتگزاری به ایران و ایرانی جلوه گری های معنادار و الهام بخش داشته است.
در بخشی از این بیانیه آمده است : خدای بزرگ را شاکریم آحاد نیروهای مسلح کشور از جمله نیروی پرافتخار انتظامی با بهره مندی از عنصر هوشیاری، هوشمندی، درک مقتضیات و الزامات مأموریتی در هر زمان و مکان و آمادگی های همه جانبه در تعامل و هم افزایی برخاسته از روح وحدت و برادری با سایر نیروهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی توانسته است در میدان پاسداری از نظم، امنیت و آرامش عمومی، مجاهدانه و فداکارانه، حماسه های بزرگ و ماندگاری را خلق و موجبات خرسندی مردم شریف و رشید ایران عزیز را فراهم آورد.
این بیانیه می افزاید: نقش آفرینی های سترگ و قاطعانه نیروی انتظامی در مقابله با قانون ستیزان، هنجار شکنان و عوامل مخل نظم و امنیت جامعه در فضای حقیقی و مجازی که جایگاه تأثیرگذار و محوری این نیرو در ارتقای نظم اجتماعی، امنیت واحساس امنیت در پهنه میهن اسلامی را ترسیم کرده است، بیانگر این حقیقت است که ناجا با تمامی ظرفیت ها و توانمندی های معنوی، انسانی و سازمانی خود در صحنه خدمتگزاری به ایران و ایرانی جلوه گری های ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار