یک کانال اصلاح طلب متنی را منتشر و در آن به "تناقض گویی ها و مواضع متشتت" آقای سعید حجاریان به شدت انتقاد کرده است.

- اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ، یک کانال متعلق به سردبیر نشریه صدا در مطلبی از آقای افشین حکیمیان که او را از همراهان کانال خود عنوان کرده، خطاب به آقای سعید حجاریان انتقاداتی را وارد کرده و از تناقض گویی های او گلایه کرده است. در بخشی از این نوشته آمده است:
 سعید حجاریان را چه می شود؟ چرا بر یک ایده استوار نمی ماند؟ چرا در تشتت و تناقض گویی گرفتار آمده است؟
حجاریان؛ بوالهوسی تئوریک و دکترین محافظه کاری
درباره یادداشت اخیر حجاریان؛ «تحریر هزیمت» یا «ترقیم عداوت»
تحلیلی بر یادداشت اخیر حجاریان/ تغییر راهبرد اصلاح طلبان برای 1400 و اقرار به انسداد رادیکالیسم؟
از میل و اراده او به "تقریر حقیقت" چندی نگذشته، از لوله کشی آب تهران توسط مهندس بازرگان در زمانه ی خفقان عهد پهلوی بهانه می جوید تا تنها راه ممکن برای سیاست ورزی را در "تقلیل مرارت" بجوید.
 از میل به تعیین تکلیف و تعیین حد و مرزهای مشخص و معین برای اصلاح طلبی اندی نگذشته؛ خود را به آب و آتش می زند که تعریفی دست وپا کند برای اصلاحات در شکل و گونِ طیفِ پر طول و درازِ "از لبه وضع موجود تا لبه دگرگونی".
 از یقین به اینکه "اصلاح طلبی و اصلاح طلبان دیگر نمی توانند همزمان روی دو صندلی بنشینند و هم این باشند و هم آن" تا شک و تردید در امکان از قوه به فعل در آمدن مرام و مسلکِ چنین پروژه ای و اظهار اینکه اگر چنین پروژه ای را پروژه ی انفعالی بنامند، چندان هم از حقیقت دور نگفته اند.
از اعتماد به نفس کامل بر اینکه اگر بر رویکرد "تقریر حقیقت" برچسب تندروی زدند، چندان حرجی نیست تا توصیه به همایون شجریان که از نقش "صدای خس و خاشاک" بودن پرهیز کند و راه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار