برخی شهروندان تهرانی طی روزهای هفته با مخدوش کردن پلاک خودرو به روش های مختلف بطور غیرمجاز وارد محدوده زوج و فرد یا طرح ترافیک می شوند. اما موضوع مهم آن است که بدانیم بر اساس قانون دستکاری کردن پلاک خودرو جرم به حساب می آید و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
سرخط اخبار