مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ضمن تشریح ششمین گزارش تنوع زیستی ایران، گفت: بر اساس بررسی های انجام شده جهان در حفاظت از تنوع زیستی طی ۱۰ سال اخیر موفق نبوده است. در حال حاضر یک میلیون گونه گیاهی و جانوری در معرض انقراض هستند و سرعت انقراض نیز ۱۰ برابر شده است.

اسکندر زند در گفت و گو با ایسنا درباره ششمین گزارش تنوع زیستی ایران که اخیرا منتشر شده است، اظهار کرد: در این گزارش اقدامات انجام شده برای دستیابی به ۲۰ هدف کنواسیون «آیچی» - که برای اجرا در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تدوین شده بود - بررسی و به اهداف ملی حفظ تنوع زیستی نیز پرداخته شده است.
وی ادامه داد: اولین هدف «آیچی» افزایش آگاهی و اطلاعات مردم درباره تنوع زیستی طی ۱۰ سال اخیر بود همچنین تاکید شد که عموم مردم از اقداماتی که می توانند برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی انجام دهند، آگاه شوند. خوشبختانه این یکی از اهدافی است که در ایران طی ۱۰ سال اخیر تا حدود خوبی اجرایی شده است. برای مثال تدوین کتب درسی و آموزش به دانش آموزان ازجمله اقدامات در این راستا بوده است.
مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور با اشاره به اینکه هدف دیگر «آیچی» جلوگیری از تخریب جنگل ها بود، تصریح کرد: در بیشتر کشورها نسبت به این هدف مسئولانه اقدام و وضعیت حفاظت از جنگل ها نسبت به دهه های قبل بهتر شده است. در ایران نیز با اجرای طرح تنفس جلوی تخریب جنگل ها در شمال کشور تاحدودی گرفته شد اما نباید فراموش کنیم که طی ۴۰ سال اخیر سطح زمین های زراعی در شمال کشور از ۳۰۰ هزار هکتار به ۷۰۰ هزار هکتار رسیده است و بخشی از جنگل ها تبدیل به اراضی کشاورزی شده اند.
زند در ادامه با بیان اینکه مدیریت پایدار ذخایر زنده دریایی از جمله اهداف دیگر جهانی طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ بوده است، گفت: کشورهای مختلف در دنیا از جمله ایران تلاش کرده اند که با آبزی پروی در محیط های خارج از دریا در جهت تحقق این هدف گامی موثر بردارند. با این وجود تنوع زیستی در دریاها به شدت درمعرض آسیب ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار