۶۱ هزار و ۷۲۸ نوآموز پایه اول و پیش دبستانی تا کنون در استان سنجش سلامت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آبادان، رئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: سنجش سلامت نوآموزآن پایه اول و پیش دبستانی ها تا پایان آبان ادامه دارد.
علی ممبینی با اشاره به آخرین آمار سنجش سلامت نوآموزان و کودکان مقطع پیش دبستانی استان، اظهار کرد: در مقطع پیش دبستانی تاکنون دو هزار و ۵۲۰ نفر سنجش شده اند و پنج هزار و هفت نفر نیز در سامانه، نوبت گیری کرده اند و در نوبت سنجش هستند. از دو هزار و ۵۲۰ نفر، ۱۵۲ نفر ارجاع هوش، ۹ نفر ارجاع شنوایی، ۱۴۰ نفر ارجاع بینایی و سه نفر ارجاع جسمی حرکتی شده اند.
او افزود: تاکنون ۵۹ هزار و ۲۰۶ نفر کودک بدو ورود به پایه اول سنجش شده اند و ۶۴ هزار و ۶۱۶ نفر نیز نوبت گیری کرده اند. از تعداد نوآموزان سنجش شده، پنج هزار و هشت نفر ارجاع هوش، ۸۲۷ نفر ارجاع شنوایی، سه هزار و ۸۵۴ نفر ارجاع بینایی و ۱۱۷ نفر ارجاع جسمی حرکتی شده اند.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: اگر به طور کل بخش پیش دبستانی و پایه اول را با هم تاکنون در نظر بگیریم ۶۱ هزار و ۷۲۶ نفر ارزیابی شدند. همچنین سال قبل، ۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر را در مقطع پیش دبستانی ارزیابی کردیم که اکنون نیازی به سنجش برای ورود به پایه اول ندارند که باید این تعداد را به ۵۹ هزار و ۲۰۶ نفر اضافه کرد تا آمار سنجش کل نوآموزان بدو ورود به پایه اول مشخص شود.
ممبینی با بیان اینکه همچنین سه پایگاه عشایری از ۱۵ مهر فعال شدند و در حال انجام سنجش هستند، ادامه داد: با توجه به شرایط کشور امکان دارد همه نوآموزان سنجش نشوند، اما تلاش ما بر این است که عمده نوآموزان بدو ورود به پایه اول ارزیابی شوند. اما سنجش در پیش دبستانی را اختیاری قرار دادیم و تأکید ما بر سنجش دانش آموزان پایه اول است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار