دین پرست با بیان اینکه دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است؛ ورود ممنوع» در سواحل کشور تمام شده، گفت: تصرفات ساحلی غیرقانونی را در شمال کشور شناسایی کرده ایم.

به گزارش خبرگزاری شبستان ، «بابک دین پرست» که در راس هیاتی به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای اولویت های سی گانه اقتصادی وزارت کشور در سال جاری و بررسی مسائل و مشکلات واحد های تولیدی استان گلستان به گرگان سفر کرده است وضعیت تصرف سواحل در جنوب و شمال کشور را تشریح کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور درباره دستگاه هایی که به موجب قانون و برای ارائه خدمت در سواحل مستقر هستند خاطر نشان کرد: مستندات قانونی استقرار این دستگاه ها در سواحل درخواست شده و این مستندات در حال بررسی است.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به اینکه برخی از دستگاه ها در پیگیری های قانونی به عمل آمده از تصرفات موجود در سواحل رفع تصرف نموده و سواحل را تخلیه کرده اند از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از دستگاه های پیشرو در این زمینه نام برد.
وی در عین حال افزود با وجود همکاری مثبت برخی از دستگاه ها، متأسفانه تعداد دیگری از دستگاه ها با ارائه بهانه های واهی فعلاً از اجرای قانون سرباز زده اند که پیگیری های وزارت کشور در این خصوص تا حصول نتیجه قانونی نهایی و ازادسازی تصرفات غیرقانونی، بی وقفه و بدون تبعیض ادامه خواهد یافت.
معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: دوران نصب تابلوی «ساحل اختصاصی است، ورود ممنوع» در سواحل کشور به سر آمده است و تصرفات ساحلی غیرقانونی را در شمال کشور شناسایی کرده ایم که شامل ۱۸۰ کیلومتر از۸۹۰ کیلومتر از کل نوار ساحلی دریای خزر، معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار می باشد که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه های دولتی است، ۱۲۱۴ متر معادل ۶۷ صدم درصد در اختیار دستگاه های تابعه قوه ...

سرخط اخبار