نخست وزیر کویت تعیین شد

لوگوی ایرنا ایرنا . یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۱۴:۲۰
تهران -ایرنا - امیر کویت دوباره شیخ صباح الخالد الحمد الصباح را به عنوان نخست وزیر تعیین و او را مامور تشکیل دولت جدید این کشور کرد .

دولت کویت به ریاست شیخ صباح الخالد نخست وزیر چهارشنبه ۲۴ دی ماه گذشته استعفای خود را به  "شیخ نواف" امیر این کشور ارائه کرد و امیر نیز با قبول استعفای دولت به  نخست وزیر و وزرای مستعفی ماموریت داد که تا تشکیل دولت جدید، پیشبرد امور را بر عهده داشته باشند.
مردم کویت ۱۵ آذر در سایه همه گیری ویروس کرونا ، برای گزینش اعضای جدید مجلس ملی (پارلمان) این کشور به پای صندوق های رای رفتند و نتایج غافلگیر کننده ای را رقم زدند زیرا ۶۰ درصد ترکیب کرسی های مجلس تغییر کرد و پیش از تشکیل دولت مستعفی، باعث استعفای دولت قبلی شد.
در نتیجه آرای انتخابات شانزدهم مجلس ملی کویت که ۵۰ نماینده دارد ۶۰ درصد کرسی ها تغییر کرد و ۳۱  نماینده برای نخستین بار به مجلس راه یافتند.
انتخابات این دوره غافلگیر کننده بود و نمایندگان حامی و نزدیک به دولت نتوانستند موفقیتی کسب کنند و سرانجام  تن به شکستی سخت دادند. با اعلام نتایج  محرز شد که  ۲۲ نماینده کنونی از ورود به مجلس بازمانده اند و دولت نیز ناچار به استعفا شد.
در همین حال امیر کویت ۱۸ آذر بار دیگر صباح الخالد الحمد الصباح  را به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب و او را مامور تشکیل کابینه کرد. 
بر اساس قانون اساسی کویت، مجلس این کشور افزون بر قانونگذاری مسوولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد و نمایندگان جدید مجلس با استفاده از این قانون تهدید کردند که نخست وزیر را استیضاح خواهند کرد؛ موضوعی که با موافقت ۳۶ نماینده همراه شد. 
نمایندگان مجلس کویت، نقض آشکار مفاد قانون اساسی در حین تشکیل دولت، عدم رعایت دستورالعمل های مجلس جدید، سلطه قوه مجریه در تشکیل پارلمان و اخلال در ماده ۹۸ قانون اساسی ( ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار