آیت الله رئیسی در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اصفهان گفت: بلکه باید به تمام بند ها و مواد دستورالعمل کرامت توجه اجرایی و عملی شود و دستگاه قضایی هم نسبت به خودش و هم نسبت به دیگران حفظ کرامت داشته باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از میزان، آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اصفهان، با تبریک میلاد امام حسن عسکری (ع) گزارش رئیس کل دادگستری این استان از اجرای سیاست ها و نکات مورد تاکید را قابل تقدیر دانست و گفت: گزارشات حاکی از آن است که تلاش ها به شکل مضاعف در مجموعه دادگستری استان اصفهان انجام می گیرد و از همه همکاران در این زمینه تقدیر و تشکر می کنم.
وی با تاکید بر توجه به موضوع “کرامت”، اظهار کرد: کرامت قاضی، کارمند، نیروی انسانی، ارباب رجوع و اصحاب دعوی باید مورد توجه قرار گیرد و همه باید گرامی داشته شوند.
باید به تمام بند ها و مواد آن توجه اجرایی و عملی شود
آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه حفظ کرامت انسانی برای همه ضرورت است، خاطرنشان کرد: همه دارای یک شخصیت انسانی هستند و باید احترام آن ها حفظ، به سخن آن ها توجه و به خواست آن ها ترتیب اثر داده شود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید به آنچه از کرامت انسانی است توجه شود، گفت: ما هم موظف هستیم کرامت قضات را حفظ کنیم که به موضوعاتی از قبیل معیشت، حفظ استقلال و توجه به عزت نفس و جایگاه برمی گردد.
وی ادامه داد: دستورالعمل کرامت برای فقط یک بار مرور شدن و نوشتنِ “ملاحظه گردید” ذیل آن، نیست؛ بلکه باید به تمام بند ها و مواد آن توجه اجرایی و عملی شود و دستگاه قضایی هم نسبت به خودش و هم نسبت به دیگران حفظ کرامت داشته باشد.
آیت الله رئیسی گفت: مکرر تاکید بنده به همکاران این است که به ارباب رجوع عنایت ویژه داشته باشید. کمبود نیروی انسانی و کثرت ورودی پرونده هست؛ اما تلاش کنید که به تعبیر یکی از فرهیختگان استان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار