جدول زمانی پخش برنامه های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه ۶ آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مشرق ، از وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه های آموزش، چهار و قرآن در روز سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می شود، به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت بدنی
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣٠الگو سازی انواع دامن کلوش پایه ۱۰رشته طراحی و دوخت و پوشاک شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩ آشنایی و طریقه استفاده از ابزار تراش رشته تراشکاری پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ تعمیر سیستم برق خودرو رشته مکانیک خودرو پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ مبانی هنرهای تجسمی گرافیک پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰دانش فنی رشته الکترونیک پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰تا ١١فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
ساعت۱۲تا۱۲:۳۰بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳تا۱۳:۳۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵علوم تجربی درس مواد پیرامون ما پایه هفتم
ساعت۱۵تا۱۵:۳۰علوم تجربی درس تنظیم عصبی
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی به دنبال محیطی برای زندگی پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی تبیین راهنمای جریان تربیت و یادگیری در زمان شیوع بیماری کووید۱۹
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی۲ پایه ۱۱علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ۳ پایه ۱۲علوم تجربی
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸ شیمی ۲ پایه ۱۱ علوم تجربی و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار