از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها در دی ماه سال 1388 تا امروز، نزدیک به یک دهه می گذرد. در این 10 سال، کارشناسان، استادان و صاحب نظران بی شماری نظرات خود را له و علیه این قانون ارائه داده اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، حال به نظر می رسد که قطار یارانه برای اقشار پردرآمد به انتهای خط خود رسیده و دولت درصدد حذف یارانه نقدی پردرآمدهاست. قطع یارانه نقدی اقشار پردرآمد، هرچند موافقان زیادی در میان نمایندگان مجلس، کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی دارد، مخالفانی نیز بین صاحب نظران و مسئولان داشته و دارد.
یکی از استدلال هایی که مخالفان به آن اشاره دارند، آن است که در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی مانند رکود تورمی، بی کاری، گسترش فقر و نابرابری مواجه است، حذف یارانه های نقدی (حتی یارانه اقشار پردرآمد) به صلاح کشور نیست.
یارانه برابر؛ به نام فقرا، به کام ثروتمندان
فلسفه وجودی قانون هدفمندسازی یارانه ها، برقراری عدالت در جامعه و کاهش شکاف طبقاتی میان اغنیا و فقراست. این در حالی است که اعطای یارانه برابر به همه دهک های جامعه، مغایر با این فلسفه وجودی است. با این حال، برخی صاحب نظران بر این باور هستند که شرایط اقتصادی فعلی کشور نامطلوب است و برای حذف یارانه ها مساعد نیست. برای نمونه، محمد ابراهیم محبی، نماینده مردم سنقر، اعلام کرده بود «اکنون زمان مناسبی برای حذف سه دهک درآمدی نیست؛ چون مردم شرایط اقتصادی خوبی ندارند».
همچنین، حسن سبحانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، وضعیت اقتصادی مردم را متفاوت از سال های ابتدایی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دانسته و معتقد است اکنون زندگی ده ها میلیون نفر از مردم به ...

سرخط اخبار