مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری قزوین گفت: نظارت های اساسی در حوزه رعایت شیوه نامه های بهداشتی بر عهده پدافند غیر عامل استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد افشار گفت: پدافند غیر عامل به عنوان یکی از ارکان اصلی ستاد مقابله با کرونا مسئولیت بازرسی و نظارت بر شیوه نامه های بهداتشی در راستای ستاد استانی را به عهده دارد.
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری قزوین با اشاره به آغاز هفته پدافند غیر عامل از ۵ تا ۱۲ آبان عنوان کرد: هماهنگی و ایجاد هم افزایی بین دستگاهاهی مختلف و اجرای آخرین سیاست ها و راهبرد هایی که در سطح ملی مطرح می شود در حوزه پدافند غیر عامل است.
افشار اضافه کرد: یکی از راهکار های عملیاتی بعد از شروع کرونا اولین جلسه با موضوع پدافند زیستی در بهمن ماه بود که بازرسی از دستگاه های مختلف اعم از علوم پزشکی، اصناف، سازمان صنعت و معدن و سازمان ورزش و جوانان و سایر دستگاه ها به صورت جدی و اساسی پیگیری و در جلسه ستاد کرونا ارائه می شود.
به گفته افشار، بر اساس جلساتی که هر هفته تشکیل می شود ارزیابی های نهایی از عملکرد دستگاه ها استخراج و در جلسه ستاد کرونا مطرح می کنند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار