مترو یکی از بهترین و سریع ترین وسایل جابجایی و سفرهای درون شهری برای شهروندان به شمار می آید. اما در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم در جامعه و شیوع ویروس کرونا روش استفاده از مترو کمی تغییر کرده و رعایت نکات بهداشتی در هنگام استفاده از آن به یک الزام تبدیل شده است.
سرخط اخبار