تولیت مدرسه علمیه مروی با بیان اینکه سبک زندگی مومنانه بر پایه تواضع و بندگی استوار است، گفت: راه نجات از گمراهی حرکت در مسیر عبودیت است.

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محمدباقر تحریری، در سلسله جلسات هفتگی درس اخلاق که در مدرسه علمیه معیر برگزار شد، اظهار داشت: انسان برای اینکه بتواند مسیر کمال را طی کند موظف است در عالم دنیا به انجام اعمال و رفتار نیک بپردازد؛ لازم به ذکر است که این اعمال و رفتار در مقابل دیدگان دیگران جلوه نمایی می کند به گونه ای که آنان این اعمال را نیکو می شمارند.
تولیت مدرسه علمیه مروی با بیان اینکه انسان به صورت فطری اعمال و رفتار نیک را دوست دارد و هر کجا خوبی باشد به آن توجه می کند، ادامه داد: گاهی همین انسان می خواهد این خوبی ها آشکار شود و رشد پیدا کند از این جهت یکی از اموری که در این مسیر پیدا می شود مدح و ستایش است.
وی ندیدن و بازگو نکردن خوبی های دیگران را نشانه تنگ نظری دانست و عنوان کرد: تنگ نظری در نهایت به حسادت منجر می شود. انسان وقتی یک کار نیکی انجام می دهد و مدح می شود باید مراقب باشد که گرفتار غرور و تکبر نشود و هرگز تصور نکند که این عمل نیک به صورت کامل از سوی خودش صادر شده و ماندگار خواهد بود.
آیت الله تحریری افزود: آن کسی به طور مطلق سزاوار مدح شدن است که کمالات از خودش باشد و زدوده نشود؛ خداوند متعال منشأ کمالات بوده و انسان ها کمال خودشان را از او دارند. اولیای الهی لحظه ای کمالات وجودی خودشان را از آن خود نمی دانند برای همین هرگز گرفتار غرور و وسوسه نفس نمی شوند.
تولیت مدرسه علمیه مروی ادامه داد: انسان زمانی که مورد مدح و ستایش قرار می گیرد باید توجه داشته باشد که آن عمل نیک است که مدح می شود و انتساب به شخص نوعی تفضل از سوی خداوند متعال بوده که باید شکر الهی را به جای آورد. به خصوص زمانی که انسان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار