ارتباط هوای گرم و رطوبت زیاد با ناهنجاری جنینی

لوگوی اکوفارس اکوفارس . یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۲۳:۳۸
اکوفارس: نتایج یک مطالعه در مورد اثر تنش های حرارتی و رطوبتی در موش های باردار نشان داد که این تنش ها موجب کاهش اندازه و وزن جنین و ایجاد ناهنجاری در جنین ها می شود.

به گزارش ایسنا، عوامل محیطی مثل درجه حرارت، رطوبت، سرعت باد و تابش، عواملی هستند که شرایط آسایش و یا تنش را برای موجودات زنده فراهم می کنند. برخی بررسی ها عوامل محیطی و اقلیمی را از مهم ترین علل ایجاد نتایج نامطلوب بارداری مثل ناهنجاری های کروموزومی، سقط جنین، تولد یا زایمان زودرس و ... می دانند.
باتوجه به این که تاثیر عوامل آب وهوایی بر سلامت و رشد جنین، کم تر مورد توجه قرار گرفته و همچنین کشور ایران، تنوع آب وهوایی زیادی دارد، پژوهشگران تاثیر تنش های حرارتی رطوبتی را بر موش های باردار بررسی کردند.
فاطمه میوانه، علیرضا انتظاری، فاطمه صادقی فر، محمد باعقیده و آزاده عتباتی؛ پژوهشگران گروه اقلیم شناسی و زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری در این مطالعه مشارکت داشتند.
پژوهشگران برای انجام این مطالعه موش های باردار را در چهار گروه قرار دادند. یک گروه به عنوان گروه شاهد در شرایط دما و رطوبت عادی محیط قرار داده شدند. گروه های دیگر در زمان های متناوب به مدت۱۰ و ۱۵ دقیقه داخل محفظه هایی برای ایجاد تنش حرارت و رطوبت (میزان دما و رطوبت مختلف) قرار می گرفتند. پس از انجام آزمایش ها جنین موش ها پس از تشریح، مورد بررسی قرار گرفتند.
بررسی های پژوهشگران نشان داد که وزن، قد جنین و وزن و قطر جفت، در موش هایی که تحت تنش دمایی و رطوبتی بودند، نسبت به موش های گروه شاهد کاهش چشم گیری داشت.
به گفته پژوهشگران؛ موش های گروهی که در معرض بیشترین دما و رطوبت آستانه ای قرار داشتند، هیچ کدام برای بررسی نمونه جنین زنده نماندند.
در این مطالعه مشخص شد که بروز ناهنجاری های مورفولوژیکی و ظاهری، یکی از رایج ترین انواع نقایص زایمان و بارداری در شرایط تنش ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار
سومین بازگشت
سومین بازگشت
لوگوی شبکه خبر شبکه خبر .