نماینده بندر عباس: آقای رئیس جمهور، شما با کرونا نمی میرید؛ مرگ در حین خدمت توفیق می خواهد. مرادی گفت: انتظار این بود که رئیس جمهور در مجلس حضور پیدا کند اما متاسفانه به علت ترس از کرونا این حضور میسر نگردید. اینگونه حرکت ها توهین به 85 میلیون ایرانی ست. آقای رئیس جمهور شما با اینگونه رفتارتان قطعا با کرونا نمی میریدچون مرگ در حین خدمت توفیق می خواهد.

اعتمادآنلاین| 
 

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار