رئیس جمهور ترکمنستان کتاب جدیدی درباره تاریخ مردم ترکمن به رشته تحریر در می آورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بشکک، «قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان کتاب جدیدی درباره تاریخ مردم ترکمن می نویسد.
بر اساس گزارش سایت های دولتی، بردی محمداف کتابی درباره تاریخ ترکمن ها و چشم اندازهای توسعه اجتماعی این کشور را می نویسد.
همچنین بخشی از این کتاب موضوع تربیت جوانان را بررسی می کند.
شایان ذکر است که از مدت آغاز دوره ریاست رئیس جمهور فعلی ترکمنستان در سال 2007 وی حدود 50 کتاب نوشته است.
کتاب های بردی محمداف موضوع هایی مانند زندگی در ترکمنستان، آداب و رسوم مردم، گیاهان دارویی، اسب های «آخال»، مدیریت کشور و دیگر را بیان می کند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار