مستمری مددجویان کمیته امداد در سال جاری ۱۵ درصد افزایش یافته است که با احتساب آن مستمری خانوار یک نفره ۲۸۲ هزار تومان و خانوار ۵ نفره و بیشتر ۹۸۷ هزار تومان در ماه است.

به گزارش جهان نیوز ، مستمری مددجویان کمیته امداد در سال ۹۹، ۱۵ درصد افزایش یافت که این افزایش ها در مستمری های اردیبهشت ماه مددجویان اعمال شده است.
براساس آمارهای کمیته امداد یک میلیون و ۵۴۳ هزار خانوار تحت پوشش این نهاد مستمری دریافت می کنند.
جدول مبالغ پرداختی به مددجویان کمیته امداد در سال ۹۹
بعد خانوار
مستمری اول (پیش از افزایش ۱۵ درصدی)
مستمری اول (پس از افزایش ۱۵ درصدی)
مستمری دوم (بدون تغییر)
یارانه دولت
سبد معیشتی (بنزین)
جمع کل پرداختی
یک نفره
۶۳۵۰۰
۷۳۰۰۰
۱۰۸۵۰۰
۴۵۵۰۰
۵۵۰۰۰
۲۸۲۰۰۰
دو نفره
۷۲۰۰۰
۸۳۰۰۰
۲۱۵۵۰۰
۹۱۰۰۰
۱۰۳۰۰۰
۴۹۲۵۰۰
سه نفره
۸۵۰۰۰
۹۸۰۰۰
۲۸۹۰۰۰
۱۳۶۵۰۰
۱۳۸۰۰۰
۶۶۱۵۰۰
چهار نفره
۹۸۵۰۰
۱۱۳۰۰۰
۳۸۴۵۰۰
۱۸۲۰۰۰
۱۷۲۰۰۰
۸۵۱۵۰۰
پنج نفره و بیشتر
۱۲۰۰۰۰
۱۳۸۰۰۰
۴۱۶۵۰۰
۲۲۷۵۰۰
۲۰۵۰۰۰
۹۸۷۰۰۰
منبع: مهر

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری