جنینه آنز پیش نویس قانون جدید انتخابات را به مجلس بولیوی ارائه داد تا زمینه را برای تشکیل دادگاه عالی جدید انتخابات و برگزاری انتخابات عمومی فراهم شود.

جنینه آنز، رئیس جمهور خودخوانده بولیوی که بلافاصله پس از استعفای اوو مورالس خود را به این سمت منصوب کرد، پیش نویس قانون جدید انتخابات را به مجلس این کشور ارائه کرد تا زمینه را برای برگزاری یک انتخابات عمومی جدید فراهم کند.
آنز در یک کنفرانس خبری روز گذشته گفت: «در این پیش نویس ممکن است اصلاحاتی صورت بگیرد، اما دولت تمایل دارد آن را به عنوان سند اصلی (برای برگزاری انتخابات بعدی ریاست جمهوری) قلمداد کند».
آلوارو کومبرا، وزیر دادگستری دولت آنز، نیز که در این نشست خبری حضور داشت گفت دولت به دنبال آن است تا طی ۱۵ روز ترکیب دادگاه انتخابات را مشخص کند. این وزیر افزود مقامات به هنگام تشکیل این دادگاه توصیه های سازمان های بین المللی را در نظر می گیرد.
روز گذشته، آنز به خبرنگاران گفت انتخابات عمومی جدید ممکن است در همان روز تعیین فرم دادگاه انجام شود. این در حالی است که مجلس عالی بولیوی که در تحت کنترل حزب رئیس جمهور مستعفی این کشور قرار دارد معتقد است برگزاری انتخابات بدون رای گیری و تصویب قانون نامشروع است. این نمایندگان مجلس نسخه خود از قانون انتخابات را به کمیسیون قانون اساسی این کشور ارائه کرده اند.
مورالس اوضاع بولیوی را کودتا توصیف کرده و گفته است قصد دارد از مکزیک که به آنجا پناهنده سیاسی شده است به کشور بازگردد. با این حال، او خواستار ضمانت های امنیتی از سوی مقامات دولت موقت شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار