اصفهان - ایرنا - تعداد شرکت های فناور و دانش بنیان در طول فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت که گامی بلند در جهت تحقق اقتصاد دانش محور و غیر نفتی، تولید محصولات فناورانه و ایجاد اشتغال محسوب می شود.

شرکت های فناور و دانش بنیان نقش مهمی در رشد اقتصاد غیر نفتی، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی و پیشرفت هر کشوری ایفا می کنند به گونه ای که از آنها به عنوان موتور محرکه اقتصاد یاد می شود.
شرکت های دانش بنیان (Knowledge enterprise)، موسسه های خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه(شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان (به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط) تشکیل می شود.
شکل گیری شرکت های دانش بنیان و فناور از دهه ۸۰ در کشورمان و از جمله در استان اصفهان کلید خورد و امروز بر اساس آخرین آمار بیش از ۹ هزار شرکت فناور و دانش بنیان در سراسر کشور فعال است که پنج هزار و ۱۲۸ واحد از میان آنها بطور رسمی بعنوان شرکت دانش بنیان ثبت شده اند.
به گفته کارشناسان، عبور تعداد شرکت های دانش بنیان از پنج هزار واحد و ایجاد ۶۰ هزار فرصت شغلی در آنها می تواند آغازگر عصری جدید در اقتصاد و تولید ملی کشور باشد؛ عصری که در آن مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها جایگزین روش های سنتی در اقتصاد خواهند شد.
اصفهان به عنوان استان پیشرو در راه اندازی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری که نخستین زمینه های رسمی شکل گیری شرکت های دانش بنیان را به وجود آورد حدود ۱۰ درصد از واحدهای فناور و دانش بنیان کشور را در خود دارد و دومین استان کشور در این زمینه است.
اصفهان با برخورداری از تنها شهرک علمی و تحقیقاتی کشور، مامنی برای رشد و توسعه شرکت های فناور و دانش بنیان است ...

سرخط اخبار