عکس های برگزیده هفته از نگاه خبرگزاری های بین المللی.
سرخط اخبار