علی مسعودی: اگر سندروم دست بی قرار بازیگرانمان دو سه ماهی کار نکند و در فضای مجازی چیزی نگذارند کارمان پخش می شود!

خبرگزاری تسنیم: علی مسعودی، کمدین ایرانی گفت: اگر سندروم دست بی قرار بازیگرانمان دو سه ماهی کار نکند و در فضای مجازی چیزی نگذارند کارمان پخش می شود!

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری