کانون بازنشستگی تامین اجتماعی با بیمه آتیه سازان حافظ برای افزایش چتر حمایت بیمه ای قرارداد بستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کانون بازنشستگی تامین اجتماعی با بیمه آتیه سازان حافظ برای افزایش چتر حمایت بیمه ای قرارداد بستند.
بر اساس این قرارداد شرکت بیمه گر موظف شده با کلیه بیمارستان های خصوصی و دولتی قرارداد داشته باشد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار