کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان بیمه شده متوفی (همسر) سازمان تأمین اجتماعی می توانند از هر یک از وام های قرض الحسنه استفاده نمایند.

به گزارش برنا؛ کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و بازماندگان بیمه شده متوفی (همسر) می توانند از هر یک از وام های قرض الحسنه استفاده نمایند. ضمناً بیمه شدگان سازمان نیز که دارای حداقل ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند، می توانند در صورت احراز نیاز، از هر یک از وام های قرض الحسنه (ضروری، ازدواج، تحصیلی) استفاده نمایند.
در پرداخت انواع وام های قرض الحسنه، جابجایی اعتبارات از یک سرفصل به سایر سرفصل های وام قرض الحسنه، در صورت عدم وجود متقاضی بلامانع است.
ضوابط اعطای تسهیلات مالی برای مستمری بگیران بیمه تامین اجتماعی
بازنشستگان چگونه می توانند برای وام ثبت نام کنند؟
بازنشستگان تامین اجتماعی جهت دریافت تسهیلات می توانند به همراه مدارک شناسایی و بازنشستگی به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند و ثبت نام کنند. پس از بررسی صلاحیت توسط آن شعبه، افراد به بانک رفاه مدنظر مشخص شده معرفی خواهند شد.
این تسهیلات شامل افرادی که در گذشته از آن استفاده کرده اند نخواهد شد البته به نظر می رسد که تامین اجتماعی قصد افزایش تعداد این وام را دارد و ممکن است تعداد آن تا ۱۰ برابر افزایش یابد.
شرایط عمومی دریافت انواع وام های قرض الحسنه
۱- سقف این وام ها مبلغ ۴۰ میلیون (شاید ۵۰ میلیون) ریال می باشد.
۲- نرخ کارمزد ۶% شامل ۴% در سال سهم سازمان بعلاوه ۱,۵% کارمزد سهم بانک عامل و ۰.۵% بیمه عمر متقاضی بوده که تماماً بر عهده وام گیرنده می باشد.
۳- مدت بازپرداخت وام حداکثر ۳۶ ماه با اقساط مساوی ماهانه می باشد.
۴- خسارت تأخیر تأدیه اقساط مطابق مقررات بانک تعیین و بر اساس آن وصول میگردد.
۵- تشخیص نیاز متقاضیان وام به عهده بالاترین مسئول ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار