در آخرین روز از تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اردبیل حال و هوایی دیگر داشت.
سرخط اخبار