بزرگترین این واحدها در سربیشه، 2 سالی است که به همت یک کارآفرین دوباره فعالیتش را از سرگرفته است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار