معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: محورهای گردشگری در مناطق ۱۵ گانه و ناژوان با همفکری، همراهی و مشورت مدیران و معاونان مورد بررسی قرار می گیرد تا ۱۵ محور گردشگری در مناطق و یک محور در ناژوان به عنوان طرح های نمونه گردشگری معرفی و در بودجه سال ۹۹ لحاظ شود.

سیداحمد حسینی نیا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طرح های گردشگری در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف می شود که تاکنون طرح های ۱۰ منطقه با حضور استادان دانشگاه، حرفه مندان، ریاست کمیسیون گردشگری و متخصصان حوزه شهرسازی به جمع بندی رسیده و پنج منطقه دیگر نیز در ادامه مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان این که در گردشگری پایدار باید بتوان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ابعاد فیزیکی و اکولوژیکی را با همراهی مناطق ۱۵ گانه دنبال کرد، افزود: در صورتی که بتوانیم بر روی این ابعاد به جمع بندی رسیده و در مباحث گردشگری از آن کمک بگیریم، می توانیم به سمت ایجاد گردشگری پایدار حرکت کنیم؛ البته این مباحث می تواند در ابعاد نهادسازی، زیست بوم و اقتصاد پایدار حرکت کرده و در فرایند ارزیابی ها مورد استفاده قرار بگیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با تاکید بر این که در سال ۹۹ طرح ریزی و اجرای قالب این برنامه ها تحت عنوان برنامه های کوتاه مدت دنبال خواهد شد، افزود: برخی برنامه ها نیاز به برنامه ریزی و طراحی دقیق تری دارد، از این رو پایه گذاری آنها در سال ۹۹ و توسعه و اجرای این فازها در سال های آینده انجام می شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه ها به سمت کیفی سازی فضاهای شهری با رویکرد گردشگری حرکت شود و خروجی آن به وجود آمدن یک فضای گردشگری پایدار در اصفهان باشد.
حسینی نیا با بیان این که اجرای پروژه های طرح اصفهان ۲۰۲۰ در قالب طرح های محرک توسعه در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: بر اساس طرحی که شورای شهر و ریاست کمیسیون گردشگری و حقوقی شورا به شهرداری ارائه کرده و با توجه به ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار