جشنواره تقدیر از آراء قضایی مرتبط با نهاد های ارفاقی - اصلاحی پیشگیرانه صبح امروز یکشنبه (۱۵ تیر) با حضور محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، خدادی دبیر جشنواره و تعدادی از قضات برتر، در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.
سرخط اخبار