رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس جمهور گفت: قیمت خریدتضمینی گندم مورد تجدیدنظر و افزایش یافت تا دولت گندم معمولی را کیلویی ٢٥٠٠ تومان و گندم دوروم را کیلویی٢٦٠٠ تومان خریداری کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا ، محمدباقر نوبخت با انتشار یک پیام در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت:
" درجلسه امروز‬ شورای اقتصاد برای پشتیبانی از کشاورزان، قیمت خرید تضمینی گندم تجدیدنظر و افزایش یافت تا دولت گندم معمولی را کیلویی٢٥٠٠ تومان و گندم دوروم را کیلویی٢٦٠٠ تومان خریداری و با وجود ١٣٥ تومان هزینه های اضافی آن را کیلویی٦٦٥تومان به نانوایی ها بفروشد.
بنابراین همچنان امسال نان گران نمی شود"

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار