خودروی مخصوص بوران و یخبندان

لوگوی خبرگزاری مهر خبرگزاری مهر . سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ساعت ۱۵:۰
خودرویی با چرخ های مخصوص برای عبور از بوران و یخبندان ساخته شده است.
سرخط اخبار