عصر روز ۲۹ماه مبارک رمضان گروه های مختلف برای استهلال ماه شوال در دانشگاه محقق اردبیل اقدام به رصد کردند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری