تیپ مستقل 216 زرهی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقرار در عوارضی اتوبان زنجان به تبریز از ورود خودروهایی با پلاک استان های اردبیل و آذربایجان های شرقی و غربی به زنجان و بالعکس جلوگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، تیپ مستقل 216 زرهی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقرار در عوارضی اتوبان زنجان به تبریز از ورود خودرهایی با پلاک استان های اردبیل و آذربایجان های شرقی و غربی به زنجان و بالعکس جلوگیری می کند.
داود حمدی، فرمانده تیپ مستقل 216 زرهی ارتش جزئیات طرح فاصله اجتماعی را در عوارضی زنجان تبریز تشریح کرد.

سرخط اخبار