مطابق سال های گذشته و با آغازطرح چهارشنبه های امام رضایی به همت گروه جهادی و خیریه شمس، بیش از ۵۰۰ وعده غذای گرم در محله فرحزاد توزیع شد. نیازمندان این محله پیش از این، با کمک اهالی فرحزاد مورد شناسایی قرار گرفته اند و غذاها پس از آماده سازی و بسته بندی در امامزاده صالح فرحزاد به منزل یکی از معتمدین محله انتقال داده شد و سپس بین نیازمندان توزیع شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار