با حضور آتش نشانان رباط کریم یک پلیکان غول پیکر که در منزل مسکونی یکی از اهالی فرود آمده و موجب وحشت ساکنین شده بود به دام افتاد.

جام جم: با حضور آتش نشانان رباط کریم یک پلیکان غول پیکر که در منزل مسکونی یکی از اهالی فرود آمده و موجب وحشت ساکنین شده بود به دام افتاد.

عناوین مهم خبری