کرمان موتور طرح جدید فروش محصولات جک را آغاز می کند. این محصولات با تخفیف 1.5 درصدی نسب به قیمت روز به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

کرمان موتور طرح جدید فروش محصولات جک را آغاز می کند.
این محصولات با تخفیف 1.5 درصدی نسب به قیمت روز به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
طرح فروش جک S3 نیمه دوم اردیبهشت: 
طرح فروش جک S5 نیمه دوم اردیبهشت: 
طرح فروش جک J4 نیمه دوم اردیبهشت:

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری