صبح امروز بیست و یکم مرداد جمعی از اهالی رسانه به همراه هادی مظفری مدیرکل هنر های تجسمی، احسان آقایی رئیس موزه هنر های معاصر و مجید حبیبی نژاد مهندس کنترل پروژه از بخش گنجینه موزه هنر های معاصر تهران بازدید کردند.
سرخط اخبار