معاون امور جوانان و اعضای دبیر خانه ستاد ملی هفته ازدواج به صورت ویدیو کنفرانس در قالب نشستی با کلیه معاونین امور جوانان ادارات کل ورزش و جوانان استان ها به تشریح برنامه های هفته ازدواج پرداختند .
سرخط اخبار