تدابیر جدید دولت هند برای جلوگیری از اعتراضات در سالروز ابطال استقلال دولت کشمیر.
سرخط اخبار