تهران-ایرنا- بهزاد طالبی فعال سیاسی گفت: هر جریان سیاسی ای دوره اوج وفرودی دارد و اکنون در دوره انحطاط جریان اصلاح طلبی به عنوان یک پروژه سیاسی هستیم که از دوم خرداد 76 آغاز شد. این جریان شکست خورده است و در سطح رهبری، ارتباط با ساخت قدرت و سازمان شکست خورده است.

از شواهد برمی آید که اصلاح طلبان و به تعبیر درست تر اصلاح طلبان دوم خردادی دچار بحرانی در درون خود شده اند و بین نسل اول آنها که در دولت اصلاحات سمت اجرایی و نمایندگی داشتند و نسل دوم که تازه می خواهد وارد این عرصه ها شود به وجود آمده است. از سوی دیگر جوانان زیادی که زمانی به پروژه اصلاحات دل بسته بودند اکنون از این جریان عبور کرده اند و انتقادهای جدی ای را به اصلاح طلبان وارد می دانند. ما در ایرنا قصد داریم که گفت وگوهایی بین گروه های مختلف که متعلق به نسل دوم جریان اصلاحات هستند، برگزاری کنیم. در اولین مرحله میزگردی با حضور عماد بهاور، عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان و بهزاد طالبی فعال سیاسی برگزار شد. در ادامه قسمت اول این میزگرد را از نظر می گذرانید:
ایرنا: هر کدام از شما که مایل بودید این بحث را شروع کنید که چه نگاهی نسبت به پروژه اصلاح طلبی در ایران به معنای خاص آن و دوم خردادی آن دارید؟ جریانی که 22 سال از شروع آن می گذرد. ممکن است آقای بهاور بگوید قبل از دوم خرداد، مهندس بازرگان یا چنین تیپ هایی هم بودند که اصلاح طلب به حساب می آمدند اما منظور ما همین جریان دوم خردادی است. می خواهیم ببینیم که پروژه اصلاح طلبی را در این 22 سال چطور دیده اید؟ از نظر شما چه مولفه ها و مختصاتی دارد تا به ادامه بحث برسیم.
طالبی: عنوان سئوال شما که خیلی کلی است. طبیعتا این اختیار را به من می دهد راجع به آن چیزی که فکر می کنم صحیح تر است و احتمالا به آینده مرتبط است، قدری صحبت کنم. ولی عنوان، خیلی کلی است. تا به حال هم شاید بیش از چیزهایی که خود اصلاح طلبان نوشته باشند، داخلی و خارجی در نقد آن، در رد آن یا در دفاع از آن، مفصل سخن ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار