شهیدی که دلش نمی‌خواست درس بخواند!

لوگوی شیعه نیوز شیعه نیوز . سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ساعت ۱۵:۱۵
وقتی احمد به خانه برگشت، گوشه ای نشست و شروع کرد به اشک ریختن. مادر تعجب کرد و علتش را پرسید. احمد گفت: بعد از شنیدن این صحبت ها دیگر دوست ندارم، درس بخوانم و کاره ای شوم.

به گزارش « شیعه نیوز »، دختر جوان وقتی از خواب بیدار شد، نفهمید ماجرای آنچه در رویا دید، چه بود. چادر را روی سر انداخت و رفت خانه زنی که در شهر به مذهبی بودن شهره بود.
برای آن خانم تعریف کرد: نوری را از آسمان به دامنم فرستادند، اما نتوانستم آن را نگه دارم و دوباره به آسمان برگشت. خانم گفت: خدا فرزندی به تو خواهد داد که مقام بالایی به دست می آورد.
دختر جوان به خانه آمد و مدتی بعد فهمید خدا فرزندی به آنها داده است. اول ماه رمضان، کودک متولد شد و نامش را احمد گذاشتند. نان حلال پدر و صفا و سادگی مادر بر نهاد احمد اثر کرد. مدرسه می رفت که شنید استاد مرتضی مطهری برای سخنرانی به شهرشان بهشهر آمده است. با خانواده پای سخنرانی شهید مطهری نشست و این استاد اخلاق دقایقی از ظلم و فساد دستگاه پهلوی سخن گفت.
وقتی احمد به خانه برگشت گوشه ای نشست و شروع کرد به اشک ریختن.
مادر تعجب کرد و علتش را پرسید. احمد گفت: بعد از شنیدن این صحبت ها دیگر دوست ندارم درس بخوانم و کاره ای شوم تا در این حکومت فاسد بخواهم خدمت کنم. با هزار زحمت اما بالاخره رضایت داد برود و امتحاناتش را بدهد.
کم کم نوجوانی او طی شد و شروع دوره جوانی اش مصادف شد با مبارزه علیه آنچه احمد را در اطرافش آزار می داد. حالا با نام مردی آشنا شده بود که عَلَم نابود کردن طاغوت را بلند کرد. همان مردی که سال ها بعد به قدری احمد مرید او شده بود که می گفت: اگر روزی امام خمینی بگوید سربازان من نفس نکشند، بدون هیچ سوالی امرش را اطاعت خواهم کرد.
احمد در فعالیت های انقلابی جزو افراد موثر بود و حتی یک بار نزدیک بود به همین خاطر شهید شود اما توانست از دست ماموران شهربانی فرار کند و فقط ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار