با شروع ویروس کرونا شبانه روز در بیمارستان ماند تا بتواند کمبود پزشکان را جبران کند. او حین ویزیت بیماران، سرُم به دست داشت و این تصویر او در شبکه های جهانی دست به دست شد.

به گزارش مشرق، هنوز هم فیلم مصاحبه او در شبکه های مجازی دست به دست می شود، خانم دکتری از بیمارستان شهدای پاکدشت که با وجود ضعف و خستگی و درحالی که سرم به دست دارد یک لحظه از مسئولیت پزشکی خودش کنار نمی کشد. او در این مصاحبه کوتاه به عنوان پزشک اورژانس، در پاسخ به این پرسش که چرا باوجود سرم به دست، بیماران را ویزیت می کند؟ می گوید: «همه کارکنان بیمارستان درگیر هستند و چون نیروی جانشین نداشتم باید می آمدم.» همان ضعف و خستگی ایمنی بدنش را تهدید و مبارزه اش را با ویروس کرونا سخت تر و سخت تر می کند. حدود یک ماه دیگر بازهم همان فیلم در فضایی مجازی دست به دست می شود البته این بار با زیرنویسی متفاوت: «خانم دکتر شیرین روحانی راد، همان خانم دکتری که در هنگام ویزیت بیماران سرُم به دست داشت، شهید شد.»
تماشای این فیلم چندثانیه ای برای هر شخصی که در این جامعه مسئولیتی دارد یک تلنگر است. شاید عامه مردم با خودشان فکر کنند خوب ما که مسئولیتی نداریم! اما باید بدانیم مسئولیت واقعی با تک تک افراد جامعه است. آن ها که می توانند رفت وآمدهای اضافه شان را محدود و محدودتر کنند تا کمتر به این ویروس فرصت جولان بدهند.
هیچ تصویر رنجوری از او ندیدیم
«دکتر شیرین روحانی راد» خواهر بزرگم، چشم وچراغ همه خانواده بود. گاهی فکر می کردیم شیرین پدر و مادری برای پدر و مادرمان شده است. ازبس که حواسش به همه افراد خانواده بود. بعد از یک ماه کار شبانه روزی در بخش های مختلف بیمارستان، ویروس کرونا به ریه هایش حمله کرد. او در همان بیمارستانی که کار می کرد بستری شد؛ حتی یک نفر از خانواده او را در بستر بیماری ندیدند. حالش خوب نبود و ما نمی دانستیم؛ راستش به کسی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار