نقش معماری ساختمان در اتلاف بی رویه انرژی

اقتصاد برتر دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۵۲

معماری در مفهوم کلی، به معنی خلق و پدید آوردن یک اثر عنوان می شود، یک ساختار جامع خلاقانه و دارای تفکر که هدف معینی را تعریف می کند. چنانچه خداوند متعال، یگانه معمار جهان هستی است.
تهران – اقتصادبرتر – ۶ خرداد ۹۸
هدف یک معماری آرمانی، محقق ساختن نیازهای عملکردی زیباشناختی، سازه ای و … به همراه آسایش ساکنان یا استفاده کنندگان از ساختار معماری است. اگر معماری یک فضای کالبدی مانند یک ساختمان مسکونی، مناسب باشد، ساکنان ساختمان در آن فضای معماری احساس آسایش خواهند داشت. البته آسایش دارای جنبه های مختلفی بوده و به بهره مندی مطلوب از منابع گوناگون مربوط است.
فرآورده های سوختی، آب، برق و … از جمله منابعی هستند که ارتباط مستقیم با یک ساختار معماری دارد و از آنها به منابع ملی یاد می شود. اگرچه بدون بهره مندی از این منابع، امروزه نمی توان در یک فضای مصنوع زندگی کرد، اما استفاده بیش از حد مورد نیاز هر کدام از منابع ذکر شده، افزون بر عدم تامین جنبه هایی از آسایش ساکنان، ثروت عمومی جامعه و به تبع آن رفاه اجتماعی را در مخاطره قرار خواهد داد.
در معماری سنتی ایران به دلیل «محدودیت استفاده از منابعی مانند نفت و گاز» روش های متنوعی برای تامین آسایش حرارتی وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– بهره گیری از مصالح بومی و استفاده از ظرفیت حرارتی این مصالح با بدنه های ضخیم
– طراحی معماری اقلیمی، جهت گیری و نحوه استقرار، ابعاد بازشوها، سایبان ها، فرم بام
– استفاده از عناصر عملکردی معماری نظیر بادگیرها، گودال باغچه ها، سرداب ها و …
– بهره گیری از فضای سبز برای تامین رطوبت، سایه، هوای پاک و …
با گسترش استفاده از سوخت های فسیلی و بهره ...

سرخط اخبار