آنطور که پیداست تلاشهای مداوم شرکت گوگل برای سرکوب افزونههای متمرد مرورگر کروم جواب داده و اکنون شفافیت بیشتری برای نحوه مصرف دادههای شما دارد. افشای اطلاعات افزونه های مرورگر Chrome اولین قدم بزرگ این شرکت برای تحقق این تصمیم خواهد بود.
این غول اینترنتی در ژانویه 2021 تمامی افزونهها را ملزم به رعایت موارد خواهد کرد که مستلزم افشای نحوه استفاده از داده کاربر در فروشگاه وب مرورگر کروم است. سازندگان این افزونهها باید انواع دادههایی که جمع آوری میکنند (مانند ورود به سیستم یا اطلاعات قابل شناسایی و شخصی کاربر) را توضیح دهند. آنها همچنین باید تعهد دهند که از خط مشی جدیدی که فروش داده به اشخاص ثالث را ممنوع میکند (استفاده از دادهها برای اهداف غیرمرتبط ) را رعایت میکنند.
سازندگان افزونهای مرورگر کروم اکنون هم میتوانند اطلاعات مربوط به افشای اطلاعات افزونه های مرورگر Chrome را منتشر کنند. اگرچه تا 18 ژانویه 2021 در فروشگاه وب مرورگر کروم نمایش داده نمیشوند.
هر چند که این اقدام صداقت تولیدکنندگان این نوع افزونهها را تضمین نمیکند، زیرا سوء استفاده کنندگان میتوانند به راحتی گزارش اشتباه رد کنند. البته از طرفی توبیخ توسعه دهندگان مشکوک بعد از هرگونه انتشار اطاعات نادرست میتواند تا حدودی آنها را متنبه کند. همچنین این سیاست به افزونهها هم کمک فوق العادهای میکند. اگر بدانید که افزونهای که میخواهید نصب کنید واقعاً چه چیزی میخواهد، میتوانید با آگاهی بیشتر و بهتری در مورد نصب آن افزونه تصمیم بگیرید.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار