جشن مردمی اتحاد ایران و افغانستان در شیراز

خبرگزاری مهر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۰
جشن مردمی اتحاد ایران و افغانستان با عنوان "اتحاد کف خیابان"، جشن لبخند برای کودکان افغانستانی و فرزندان شهدای مدافع حرم فاطمیون عصر پنجشنبه ۲۶ اردی بهشت ۱۳۹۸ در انتهای بولوار ابوذر غفاری در محله شیخ علی چوپان شیراز برگزار شد.

جشن مردمی اتحاد ایران و افغانستان با عنوان "اتحاد کف خیابان"، جشن لبخند برای کودکان افغانستانی و فرزندان شهدای مدافع حرم فاطمیون عصر پنجشنبه ۲۶ اردی بهشت ۱۳۹۸ در شیراز برگزار شد.