پارسینه: برای کسانی که سعی دارند سبک زندگی سالمی داشته باشند، انتخاب بین قند و شیرین کننده های مصنوعی مانند ساخارین می تواند گیج کننده باشد.

نتایج جدید به رهبری محققان مرکز پزشکی دانشگاه ایالتی اوهایو وکسنر و کالج پزشکی دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا نشان داد که ساخارین جایگزین قند منجر به پیشرفت دیابت در بزرگسالان سالم نمی شود.
جورج کایریازیس، استادیار شیمی زیستی و داروسازی، ایالت اوهایو و محقق ارشد این تحقیق گفت: «نتایج این تحقیق مخالف نتایج تحقیقات گذشته نیست، آن ها فقط به اندازه کافی مواردی مانند شرایط زمینه ای سلامتی، گزینه های رژیم غذایی و عادت های زندگی را کنترل نکرده بودند. ما بامطالعه شیرین کننده مصنوعی ساخارین در بزرگسالان سالم، اثرات آن را جدا کرده ایم و هیچ تغییری در میکروارگانیسم روده شرکت کنندگان یا مشخصات متابولیکی آنان مشاهده نکردیم، همان طور که پیش ازاین اشاره شده بود.»
شیرین کننده های مصنوعی بدون کالری اغلب به عنوان جایگزین قندها در رژیم غذایی مصرف می شوند و ساخارین یکی از ۶ شیرین کننده مصنوعی مورد تایید سازمان غذا و دارو است.
محققان اظهار کردند: استفاده از شیرین کننده های مصنوعی در دهه گذشته به دلیل افزایش آگاهی از پیامدهای منفی سلامتی مرتبط با مصرف بیش ازحد قند، به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
جوان سرانو، محقق بخش شیمی زیستی و داروسازی در ایالت اوهایو گفت:مطالعات قبلی در جای دیگر نشان می دهد که مصرف شیرین کننده های مصنوعی با سندرم متابولیک، افزایش وزن، چاقی و بیماری کبد چرب غیرالکلی همراه است. این یافته ها نگرانی هایی را ایجاد کرده که مصرف آن ها شاید منجر به پیامدهای نامطلوب سلامت عمومی شود و فقدان مطالعات مداخله ای کنترل شده باعث سردرگمی شده است.»
در مجموع ۴۶ بزرگسال سالم در سنین ۱۸ تا ۴۵ سال با شاخص های توده بدنی ۲۵ یا کمتر این مطالعه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار